Foto 3x3 5 cmFoto 3x3 5 cm

Vyvol?vanie filmov

Farebn? negat?vny film 2.00 Eur (60,2 Sk)

Vyvolanie farebn?ho kinofilmu procesom C41

?iernobiely film 135/120 3.95 Eur (118,9 Sk)

?iernobiele filmy - ru?n? vyvolanie vo v?vojke ID11/D76

Farebn? negat?vny film -120 (zvitkov?) 3.90 Eur (117,4 Sk)

Vyvolanie procesom C-41

Dar?ekov? predmety

Pr?vesok na k???e 1.62 Eur (48,8 Sk)

minim?lne objedn?vacie mno?stvo s? 3 ks

Biely hrn?ek s Va?ou fotografiou 9.50 Eur (286,1 Sk)

Magick? hrn?ek 12.95 Eur (390,1 Sk)

hrn?ek je norm?lne tmav?, ale ke? sa do? naleje hor?ca tekutina (?aj, kakao, ...) zbledne a objav? sa obr?zok, fotografia, n?pis, ..

Hrn?ek s Va?ou fotografiou - biely s farebn?m vn?trom a u?kom 10.95 Eur (329,8 Sk)

Biele tri?ko s Va?ou fotografiou 11.90 Eur (358,4 Sk)

Puzzle A3 (24x36cm) 12.50 Eur (376,5 Sk)

252 dielikov

Puzzle A4 7.50 Eur (225,9 Sk)

120 dielikov

Hrn?ek sklenen? 12.65 Eur (381 Sk)

Podbradn?k 8.90 Eur (268,1 Sk)

modr?, alebo ru?ov?

Puzzle srdie?kov? 7.50 Eur (225,9 Sk)

73 dielikov

Poh?r na whiskey - sklenen?, matn? 12.90 Eur (388,6 Sk)

Ply?ov? medved?k alebo ?abka s bielym tri?kom s fotografiou 13.90 Eur (418,7 Sk)

Mal? Puzzle 10x14 cm - 24 dielikov 3.50 Eur (105,4 Sk)

Puzzle A5 - 60 dielikov 4.90 Eur (147,6 Sk)

Puzzle DREVEN? - 30 dielikov 11.90 Eur (358,4 Sk)

Podlo?ka pod my? s Va?ou fotografiou 8.95 Eur (269,6 Sk)

Vank?? 40x40 cm s fotografiou do A3 14.50 Eur (436,8 Sk)

Fotografie na preukazy, v?za a in? doklady

Fotografie na preukaz z prinesenej fotografie 4.62 Eur (139,1 Sk)

cena zah??a skenovanie a v pr?pade potreby aj jednoduch? opravu prinesenej fotografie ?i digit?lnych d?t

Fotografovanie na preukazy 5.00 Eur (150,6 Sk)

Fotografie rozmerov 3x3,5 cm (ob?iansky preukaz), 3,5x4,5 cm (pas). Fotografie s bielym, siv?m ?i in?m pozad?m pod?a priania ?ubovo?n?ch rozmerov do 10x15 cm, na v?za, indexy ?i ak?ko?vek in? preukazy - cena zah??a 4 ks fotografi? na OP, PAS alebo 2 ks na v?za, ?i 1 ks 9x13 alebo 10x15

Fotografie na preukaz z prinesen?ho negat?vu ?i digit?lnej fotografie 3.50 Eur (105,4 Sk)

Cena zah??a aj sken negat?vu, ?i potrebn? jednoduch? ?pravy digit?lnych d?t

?al?ie 4 ks fotografi? na preukaz ( 2 ks na v?za a pod) 1.90 Eur (57,2 Sk)

Obnova star?ch ?i po?koden?ch fotografi?

Obnova fotografie 9x13 cm 2.95 Eur (88,8 Sk)

Obnova fotografie 10x15 cm 3.28 Eur (98,8 Sk)

Obnova fotografie 13x18 cm 3.95 Eur (118,9 Sk)

Obnova fotografie 15x21 cm 4.94 Eur (148,8 Sk)

Obnova fotografie 20x30 cm 6.60 Eur (198,8 Sk)

Obnova fotografie 25x38 cm 9.92 Eur (298,8 Sk)Foto 3x3 5 cm 84
Slovakia ID card 30x35 mm (3x3.5 cm) Photo Requirements and
Foto 3x3 5 cm 100
Slovakia Kad ID 30x35 mm (3x3.5 cm) Syarat-syarat Foto (Bahasa)
Foto 3x3 5 cm 94
Buku Pintar Pasti Kisi-Kisi Akurat UN SMP /Mts 2016: Buku yang
Foto 3x3 5 cm 82
Eslovquia Visa 30x35 mm (3x3.5 cm) Requisits de la foto
Foto 3x3 5 cm 30
Bocoran Soal-Soal UN 2012 SMP: 99 Dijamin Lulus
Foto 3x3 5 cm 38
Passport photo requirements - IDPhoto4You
Foto 3x3 5 cm 26
Foto 3x3 5 cm 38
Foto 3x3 5 cm 96
Foto 3x3 5 cm 50
Foto 3x3 5 cm 67
Foto 3x3 5 cm 71
Foto 3x3 5 cm 60
Foto 3x3 5 cm 75
Foto 3x3 5 cm 48
Foto 3x3 5 cm 3